Het betreft een kavel gelegen aan de Giessenweg in een reeks van bedrijfspanden. Aan de achterzijde ligt een havenbekken die aansluit op het kanaal.

De voorzijde van het kavel heeft een speciale relatie. De giessenweg op het maaiveld is de ontsluiting maar in de brede middenberm staan de pijlers die de A20 ondersteunen. Het kavel heeft een directe visuele relatie met de snelweg vanaf een hoogte van ongeveer 5 meter.

De ontsluiting van het gebied gebeurt via een op- en afrit, een blok verder.

We onderscheiden drie duidelijk verschillende relaties met de context:

1)    De Giessenweg, rustige straat die de bedrijfspanden ontsluit.

2)    A20, verhoogde snelweg die ‘flirt’ met de bedrijfspanden.

3)    Havenbekken, rustig water dat nu dient als een buffer voor de waterhuishouding van de stad.

Door een ‘losse’ stapeling van de bedrijven ontstaat er een gebouw dat 1 geheel is en uit diverse onderdelen bestaat. De tussenruimte is in gebruik voor de visuele relaties met de omgeving.