Renovatie en uitbreiding van een dijkwoning.

Op verzoek van de opdrachtgever is het plan aangepast naar een meer introverte aanbouw. Het vele glas is vervangen door wanden met houten geveldelen.
De mooie woning heeft uitzicht op de molen en de omliggende polder.

De woning is een gemeentelijk monument, echter verkeert de woning in een bouwkundig slechte staat. Een grondige renovatie is noodzakelijk. De opdrachtgever wenste een betere aansluiting op de tuin die nu grenst aan de kelder. Door de kelder een volwaardige verdieping te maken is er een woning ontstaan met aansluitingen op de verschillende niveau’s.