Nieuwbouw van een fotoatelier en kantoorruimte, waarbij de achter ruimte verdiept ligt om gewenste hoogte te behalen ten behoeve van het atelier.