Renovatie / herbestemming kantoorpand, Stationsplein te Breda.

Er is sprake van een functiewijziging in de plint. Voorheen was hierin kantoor gevestigd. In het nieuwe plan is de plint voorzien van een brasserie/restaurant.